Dotace

dotace

DOTACE 1:

 

Název projektu: Výrobní a skladovací hala QALT

 

Společnost QALT Rakovník, spol. s r.o. realizuje v letech 2019 a 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program NEMOVITOSTI s názvem Výrobní a skladovací hala QALT.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je vybudovat moderní výrobní zázemí společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o. a rozšířit stávající výrobu tekutých produktů. Projekt umožní firmě navýšit výrobní kapacity, rozšířit a získat nové zákaznické segmenty, zahájit výrobu nové produktové řady a nových produktů, posílit své postavení na trhu a v neposlední řadě zvýšit konkurenceschopnost.

 

 

DOTACE 2:

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o.

 

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016883

 

Společnost QALT Rakovník, spol. s r.o. realizuje v roce 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie IV. Výzva s názvem Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o.

 

Projekt je spolufinancoán Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v provozně firmy QALT Rakovník, spol. s r.o., které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2.

 

Předkládaný projekt je zaměřen na výměnu zastaralých a energeticky neúsporných technologií za nové, energeticky úspornější stroje s nižším příkonem.  Snížením příkonu dojde k úspoře elektřiny při provozu zařízení a to při zachování výrobní kapacity daného zařízení.