Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Provozovatelem webových stránek www.att-qalt.cz je společnost Att Investments CZ SE, IČ: 03048900, DIČ: CZ03048900, Pod Altánem 428/34, 100 00 Praha 10 – Strašnice

 

1.2.     Na webových stránkách www.att-qalt.cz je společností Att Investments CZ SE, provozován e-shop, prostřednictvím kterého si mohou zákazníci koupit prací prostředky, přípravky na mytí nádobí a přípravky na čištění vyrobené společností QALT Rakovník, spol. s r.o.

1.3.      Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Att Investments CZ SE. při provozování e-shopu, jakož i práva a povinnosti třetích osob, které si prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.att-qalt.cz objednají nabízené zboží.

1.4.      Společnost Att Investments CZ SE, spol. s r.o. je plátcem DPH a je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1.     Obchodní společnost Att Investments CZ SE, spol. s r.o. Att Investments CZ SE, IČ: 03048900, DIČ: CZ03048900, Pod Altánem 428/34
100 00 Praha 10 – Strašnice

2.2.     Kontaktní e-mailová adresa e-shopu je qalt@att-investments.eu

2.3.     Kontaktní telefonní číslo e-shopu je: +420 725 923 148. Uvedené telefonní číslo je v provozu v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

3. VÝKLAD POJMŮ

3.1.     V těchto obchodních podmínkách budou mít výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem význam uvedený v tomto přehledu:

Celková cena znamená cenu, která je součtem ceny objednaných produktů, případně rovněž zvoleného způsobu dopravy a platby, a kterou se tedy kupující zavazuje učiněním objednávky uhradit, cena je včetně DPH
Kupní smlouva znamená kupní smlouvu, kterou se prodávající zavazuje, že předá kupujícímu objednané produkty, a kupující se zavazuje produkty převzít a zaplatit za ně uvedenou cenu
Kontaktní adresa znamená adresu Zavidov 72, 270 35 Zavidov
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon +420 725 923 148
Kupující znamená osobu, která prostřednictvím webových stránek objednává/objednala produkty
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Obchodní podmínky znamená tyto obchodní podmínky
Podnikatel znamená osobu, která užívá webové stránky a činí jejich prostřednictvím objednávky při své podnikatelské činnosti, při samostatném výkonu svého povolání nebo která je zapsána v obchodním rejstříku
Prodávající 3.3. znamená společnost Att Investments CZ SE, IČ: 03048900, DIČ: CZ03048900, Pod Altánem 428/34, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Produkt znamená produkty (prací prostředky, přípravky na mytí nádobí a přípravky na čištění) nabízené v e-shopu na webových stránkách www.att-qalt.cz
Spotřebitel znamená osobu, která užívá webové stránky a činí jejich prostřednictvím objednávky mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
Webové stránky znamená webové stránky www.att-qalt.cz

4. OBJEDNÁVKA

4.1.     Kupující si může prostřednictvím Webových stránek objednat od Prodávajícího Produkt nebo více Produktů.

4.2.      Pro objednávku Produktu Kupující nejprve zvolí požadovanou sekci Produktů (prací prostředky, ekologické výrobky, přípravky na mytí nádobí, přípravky na čištění) a vybere požadovaný Produkt tak, že klikne na tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU umístěné pod požadovaným Produktem.

4.3.     Po přidání Produktu do košíku může Kupující pokračovat ve výběru Produktů a přidat do košíku jejich libovolný počet.

4.4.     Poté, co Kupující přidá všechny Produkty, které má zájem koupit, do košíku, pokračuje v objednávce tak, že klikne na tlačítko KOŠÍK. Kupujícímu se zobrazí rozbalovací okno, ve kterém uvidí obsah košíku, tedy Produkty, jejich množství a cenu. Z rozbalovacího okna poté Kupující vybere buď možnost ZOBRAZIT OBSAH KOŠÍKU nebo možnost OBJEDNAT.

4.5.     Vybere-li Kupující možnost ZOBRAZIT OBSAH KOŠÍKU, zobrazí se mu ještě jednou pro kontrolu obsah košíku, tedy všechny Produkty, které Kupující do košíku přidal, objednané množství a cena. Kupující má poté možnost některé Produkty z košíku vymazat nebo změnit jejich množství. Kupující může rovněž v košíku uplatnit slevový kód, slevový kupón, nebo si může nechat spočítat odhad ceny dopravy. Kupující má výběrem tlačítka POKRAČOVAT V NÁKUPU rovněž možnost vrátit se k přidávání dalších Produktů do košíku.

4.6.     Jakmile košík obsahuje všechny Produkty, které Kupující míní od prodávajícího zakoupit, a to v požadovaném množství, klikne Kupující na tlačítko OBJEDNAT.

4.7.     Objednání Produktů má několik kroků. Kupující se může na Webových stránkách zaregistrovat a uložit tak svoje údaje pro příští nákupy, ale není to podmínkou nákupu. Produkt si na Webových stránkách může koupit i osoba bez registrace.

4.8.     V případě, že Kupující nemá na Webových stránkách registraci a nechce si ji vytvořit, zaškrtne v prvním kroku objednávky možnost OBJEDNÁVKA NEPŘIHLÁŠENÉHO ZÁKAZNÍKA.

4.9.     V druhém kroku potom Kupující vyplní fakturační a kontaktní údaje, tedy zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu. Je-li fakturační adresa jiná než dodací adresa, vyplní Kupující v dalším kroku objednávky též dodací adresu.

4.10.     V dalším kroku objednávky Kupující zvolí způsob dopravy. Prodávající nabízí dva způsoby dopravy, a to osobní odběr na Kontaktní adrese a dále doručení prostřednictvím dopravce DPD nebo vlastní přepravou. Osobní odběr je vždy zdarma. Cena doručení prostřednictvím zvoleného dopravce se Kupujícímu zobrazí v kroku objednávky.

4.11.     V následujícím kroku objednávky si Kupující zvolí způsob platby, a to buď na dobírku nebo bankovním převodem. Způsob platby bankovním převodem je zdarma. Dobírka v případě osobního odběru je rovněž zdarma. V případě dobírky s dopravou prostřednictvím dopravce DPD nebo naší dopravy je však dobírka zpoplatněna částkou 39,- Kč vč. DPH.

4.12.     Po zvolení způsobu platby je Kupující vyzván, aby potvrdil svůj souhlas s Obchodními podmínkami, potvrdí-li Kupující tento svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka, je přesměrován na poslední krok objednávky.

4.13.     V tomto kroku je zobrazena rekapitulace objednávky, tedy zejména objednané Produkty a jejich cena, cena dopravy a Celková cena vč. DPH.

4.14.     V případě, že byl zvolen způsob platby bankovním převodem, jsou Kupujícímu rovněž zobrazeny pokyny k platbě.

4.15.     Souhlasí-li Kupující s objednávkou produktů za Celkovou cenu se zvoleným způsobem dopravy a platby, potvrdí ji kliknutím na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU.

4.16.     Kliknutím na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU je objednávka závazná a mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena Kupní smlouva.

4.17.     Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky, které obsahuje nejméně objednané Produkty, jejich množství a cenu a dále Celkovou cenu, zvolený způsob dopravy a platby. Byl-li jako způsob platby zvolen bankovní převod, obsahuje potvrzení objednávky též pokyny k platbě. Potvrzení objednávky obsahuje též Obchodní podmínky.

4.18.     Objednávka Kupujícího, který je registrován probíhá stejně s tím, že údaje o Kupujícím jsou vyplněny automaticky.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1.     Kupní smlouva je uzavřena okamžikem kliknutí na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU Kupujícím.

5.2.     Prodávající se Kupní smlouvou zavazuje předat Kupujícímu objednané Produkty a převést na něho vlastnické právo k těmto Produktům.

5.3.     Kupující se zavazuje uhradit za Produkty Celkovou cenu a Produkty převzít.

5.4.     Kupující je povinen uhradit Celkovou cenu nejpozději při převzetí Produktů.

5.5.     Prodávající není povinen Produkty Kupujícímu předat, nebyla-li uhrazena Celková cena.

5.6.     Kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem.

6. DODÁNÍ PRODUKTŮ

6.1.     Kupující si může objednané Produkty buď převzít osobně na Kontaktní adrese nebo si je nechat doručit na adresu zvoleným dopravcem.

6.2.     Osobní odběr na Kontaktní adrese je vždy zdarma. Produkty nebudou Kupujícímu předány, pokud neuhradí Celkovou cenu, a to buď předem bankovním převodem, anebo přímo na místě.

6.3.     K osobnímu odběru bude Kupující vyzván e-mailovou zprávou. Produkty budou k osobnímu odběru připraveny nejpozději do 2-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku a v případě platby bankovním převodem do 2-5 pracovních dnů od připsání Celkové ceny na účet Prodávajícího.

6.4.     Kupující, který zvolil osobní odběr, je povinen si Produkty vyzvednout nejpozději do 10 pracovních dní na Kontaktní adrese.

6.5.     Doprava prostřednictvím dopravce DPD a naší dopravou je zpoplatněna. Cena se Kupujícímu zobrazí při zvolení dopravy a orientačně si ji Kupující může spočítat též v košíku.

6.6.     Prodávající předá Produkty dopravci k dopravě nejpozději do 2-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku a v případě platby bankovním převodem do 2-5 pracovních dnů od připsání Celkové ceny na účet Prodávajícího.

6.7.     Prodávající předá dopravci též osobní údaje Kupujícího nutné k doručení Produktů, zejména tedy jméno, příjmení a dodací adresu a dále též e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby mohl dopravce Kupujícího informovat o termínu dodání Produktů.

6.8.     Dopravce zpravidla dodá Produkty do 2-5 pracovních dnů od jejich převzetí.

6.9.      Dopravce nepředá produkty Kupujícímu v případě, že neuhradil Celkovou cenu buď předem bankovním převodem nebo na dobírku při převzetí Produktů.

6.10.     Kupující, který zvolil dopravu prostřednictvím zvoleného dopravce, je povinen řádně dodané Produkty převzít na výzvu dopravce a poskytnout dopravci veškerou potřebnou součinnost za účelem jejich převzetí, zejména být v termín sdělený dopravcem přítomen na doručovací adrese.

 

7. MOŽNOSTI PLATBY

7.1.     Kupující je povinen uhradit Celkovou cenu nejpozději při převzetí Produktu.

7.2.     Kupující si může zvolit mezi platbou na dobírku, platbou kartou a platbou bankovním převodem.

7.3.      V případě, že zvolí platbu na dobírku a zároveň dopravu prostřednictvím dopravce DPD nebo naší přepravou, je dobírka zpoplatněna částkou 39,- Kč.

7.4.     Platby v hotovosti jsou omezeny zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, maximální částkou 270.000,- Kč. Prodávající je povinen vyšší částku v hotovosti odmítnout. Kupující je povinen provést platbu vyšší částky než částky 270.000,- Kč bezhotovostním převodem nebo platební kartou.

8. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.      Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb.

8.2.     Prodávajícím není v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Kupující je oprávněn si zvolit platbu před převzetím Produktu nebo platbu při převzetí Produktu (dobírku).

8.3.      Předmětem Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu.

8.4.      Kupující, který je Spotřebitelem, je dle § 1829 Občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí Produktu. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy odstoupit tak, že vyplní formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek a zašle jej na Kontaktní e-mail nebo na Kontaktní adresu. Využití formuláře pro odstoupení od smlouvy však není nutné. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí Produktu odstoupit jakýmkoli písemným sdělením, ze kterého bude jasně vyplývat vůle odstoupit od Kupní smlouvy a ve kterém budou označeny zakoupené Produkty.

8.5.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 8.4. Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zakoupené Produkty, které jsou nepoškozené a ve stejném stavu, v jakém je Kupující převzal, nejpozději do 14 dní od odstoupení. Náklady spojené s vrácením Produktů nese Kupující.

8.6.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 8.4. Obchodních podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bezodkladně poté, co mu Kupující vrátí Produkt ve stavu dle 8.5. Obchodních podmínek. Nejpozději do 14 dní. Prodávající není Kupujícímu povinen cenu vrátit v případě, že mu Produkt ve stavu dle 8.5. Obchodních podmínek nebude vrácen.

8.7.      Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit rovněž tehdy, poruší-li Prodávající Kupní smlouvu podstatným způsobem. Toto právo náleží Kupujícím Spotřebitelům i Podnikatelům.

8.8.      Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit rovněž jen částečně, tedy jen ohledně části zakoupených Produktů.

8.9.      Kupující se může se svou stížností obrátit na Prodávajícího, a to na Kontaktní e-mail, nebo Kontaktní telefon.

8.10.      Objednávky jsou Prodávajícím archivovány. Kupující je oprávněn se obrátit s žádostí o nahlédnutí do jím odeslané objednávky na Prodávajícího, konkrétně na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní telefon, a to do 3 let od odeslání objednávky.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1.      Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které měl Produkt v době převzetí Kupujícím.

9.2.       Kupující je povinen Produkt při převzetí pečlivě prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li Kupující, že má Produkt vady, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Kupující je v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí Produktu. V takovém případě se Prodávající s Kupujícím dohodnou buď na dodání nového Produktu nebo na předání vadného Produktu za sníženou cenu.

9.3.       V případě, že Kupující zjistí jinou než po prohlédnutí zjevnou vadu teprve po převzetí Produktu, je povinen sdělit takovou vadu Kupujícímu písemně na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní adresu nebo osobním prohlášením na Kontaktní adrese Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.

9.4.       Oznámení o vadě Produktu (dále také jen „reklamace“) musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předán, resp. zaslán reklamovaný Produkt, a to ve stavu, v jakém jej Kupující převzal.

9.5.       Prodávající zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o obdržení reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Kupujícím osobně, potvrdí její přijetí Prodávající písemně a potvrzení předá na místě Kupujícímu. V potvrzení bude uvedeno, kdy Kupující reklamaci uplatnil.

9.6.       Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu, nelze práva z vad přiznat.

9.7.       Vadou dodaného Produktu není jeho běžné opotřebení nebo jeho mechanické poškození Kupujícím.

9.8.       Reklamaci je Zhotovitel povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

9.9.       Ve lhůtě dle bodu 9.8. Obchodních podmínek zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zprávu, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud Prodávající reklamaci uzná, je povinen nejpozději do 30 dnů dle žádosti Kupujícího a druhu vady Kupujícímu dodat nový či opravený Produkt, poskytnout slevu či v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy mu vrátit cenu Produktu. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat datum reklamace, způsob a datum jejího vyřízení a byl-li Produkt opravován, i délku opravy, nejpozději do tří pracovních dnů po vyřízení reklamace.

9.10.       Má-li po vyřízení reklamace dojít k vrácení Produktu Kupujícímu, případně předání Produktu nového či opraveného, proběhne takové předání vždy na jedné z poboček Prodávajícího a o předání bude sepsán předávací protokol. Kupující je oprávněn zvolit, na které z poboček k předání dojde.

9.11.       Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

10. ZÁRUKA

10.1.     Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Produkt bude způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti nejméně po dobu stanovenou v tomto bodu Obchodních podmínek. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu, v době trvanlivosti uvedené na Produktu. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat Produkty, u kterých bude doba trvanlivosti činit nejméně 12 měsíců. Dodání Produktu s nižší dobou trvanlivosti zakládá porušení Kupní smlouvy.

10.2.     Pozbyde-li Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti v době trvání záruky za jakost, je Kupující oprávněn Produkt reklamovat, nejdéle však do uplynutí trvání záruky za jakost dle bodu 10.1. těchto Obchodních podmínek. Kupující je povinen Produkt reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že pozbyl svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti.

10.3.     Kupující není oprávněn Produkt reklamovat, pozbyl-li Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti zaviněním Kupujícího, zejména užíváním v rozporu s obvyklým účelem Produktu nebo špatným uskladněním Produktu.

10.4.      Práva ze záruky za jakost uplatní Kupující reklamací Produktu osobně na Kontaktní adrese Prodávajícího nebo písemným oznámením adresovaným na Kontaktní adresu nebo Kontaktní e-mail.

10.5.      Pro uplatnění práv ze záruky se obdobně použijí body 9. 5. až 9. 11. Obchodních podmínek.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících v míře, která je nutná k uzavření a plnění Kupní smlouvy, ke splnění zákonných povinností a za účelem naplnění oprávněných zájmů Prodávajícího, tedy ochrany jeho vlastních práv. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem šetrným k právům Kupujících a nejsou zpracovávány po dobu delší než 10 let od splnění Kupní smlouvy.

11.2.      Prodávající upozorňuje Kupující, kteří si zvolí způsob dopravy prostřednictvím naší vlastní dopravy nebo DPD, že k dodání prostřednictvím tohoto dopravce je třeba dopravci sdělit osobní údaje Kupujícího, konkrétně jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, což Prodávající za účelem splnění Kupní smlouvy činí.

11.3.      Kupující si může na Webových stránkách zřídit účet, kam si nahraje své osobní údaje potřebné pro vytvoření objednávky, takže je nebude muset vyplňovat při každé objednávce zvlášť. Zřízení účtu (tzv. registrace) je dobrovolné a není podmínkou uzavření Kupní smlouvy. Zřízení účtu je Kupujícímu nabídnuto při vytváření objednávky.

11.4.      Kupující má právo Prodávajícího kdykoli požádat o přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a přenositelnost osobních údajů.

11.5.      Právem Kupujícího je rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Prodávajícího.

11.6.      Veškeré žádosti a stížnosti může Kupující adresovat Prodávajícímu na Kontaktní e-mail nebo mu je může sdělit telefonicky na Kontaktním telefonu.

11.7.      Podrobné informace o ochraně osobních údajů ve smyslu článku 13 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) jsou uvedeny v souboru Článek 13 - EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů.pdf

11.8.      Kupující má právo se s případnou stížností ve věci ochrany osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1.       Kupující a Prodávající se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi z Kupní smlouvy v první řadě dohodou. Teprve pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud.

12.2.       Kupující, který je Spotřebitelem, má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi ním a Prodávajícím z Kupní smlouvy na subjekt mimosoudního řešení sporů.

12.3.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, z Kupní smlouvy.

12.4.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.5.       Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Kupující, který je Spotřebitelem, podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Prodávajícího, poprvé. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu http://www.coi.cz.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.     Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem. Spory z Kupní smlouvy jsou oprávněny rozhodovat obecné soudy České republiky.

13.2.     Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.5.2018.

13.3.     Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni jejího uzavření, které Kupující obdrží společně s potvrzením objednávky.

13.4.     Obchodní podmínky jsou uveřejněny na Webových stránkách www.att-qalt.cz.

 

Dne 11.5.2018
Miroslav Zadák
za společnost Att Investments CZ SE

100% Kvalitní přípravy

Kvalitní přípravky za skvělé ceny.

Doručení do 48 hodin

Po celé ČR doručujeme do 48 hodin od přijetí platby

Zboží skladem

Veškeré zboží máme jakožto výrobce vždy skladem

Velkoobchodní ceny

Nabízíme taktéž velkoobchodní ceny naším partnerům

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.